İletişim ve etkileşim olmaksızın herhangi bir toplumun ya da organizasyonun hayatını sürdürmesi oldukça zor olduğu gibi Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) olmadan da işletmeler için iş süreç takibi oldukça zor olmaktadır.