Loading

Gizlilik ve Güvenlik Politikamız

Sahra Telekom olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)‘na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni

Değerli Müşterilerimiz, Abonelerimiz,

Sahra Telekom olarak kişisel verilerinizin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması bizim için büyük önem taşımaktadır.

Bu sebeple siz müşterilerimizi kişiler verilerinizle ilgili olarak düzenlenen ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ hakkında kısaca bilgilendirmek isteriz.

Hangi Verileriniz Kişiseldir, Verilerinizin İşlenme Amacı, Hukuki Sebepleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Abonelik sürecinde sizlerden temin edilmesi zorunlu bilgi ve belgeler ile abonelik esnasında şirketimizce ulaşılabilecek olan verileriniz ve bunların korunması koşulları şu şekildedir.

  • Aboneliğin başlayabilmesi için alınması mecburi olan; Ad-soyad, kimlik bilgileri, doğum tarihi, nüfus kayıt bilgileri, ikamet adresi, fatura adresi, yerleşim yeri belgesi , GSM numarası, e-mail adresi, faaliyet bilgileri, vergi dairesi ve numarası, fatura ve borç bilgileri.
  • Web sitemizi veya hesabınıza ulaşmanıza ilişkin Log kayıtları, IP numarası ve sistem kullanıcı bilgileriniz.
  • Görüşme ses kayıtları, arayan bilgileri ve teknik hizmet sağlanabilmesi amacıyla verilen bilgiler.

Yasal mevzuat gereği sizleren sağladığımız bu veriler abonelik işlemleri dışında kullanılmamakta, adli ve idari makamların talebi haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. İlgili kanunlar gereği abonelik bilgileriniz hukuki ilişki bittikten sonra 10 yıl saklanmaktadır.Data kayıtları ise 5809 sayılı kanun gereği iki yıl saklanmaktadır.

Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz Sahra Telekom tarafından korunur ve bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimseyle paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Sahra Telekom,  kişisel verileri elektronik veya fiziki ortamda, e-posta kanallarıyla, abonelik sözleşmeleri, çağrı kayıtları, web sitesinde yer alan başvuru formları veya çerezler vasıtasıyla toplayabilmektedir

Kişisel verileriniz,  hizmetlerimizin servis ve ürünlerimizin talep edilmesi, hizmetin tesisi ve sunulması, devamlılığı, aboneliğin sona ermesi ve abonelik sonrası diğer işlemler, arabağlantı, usulsüzlük, suistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi, size daha iyi hizmet sunulabilmesi amaçlı yapılan geliştirmeler ve teknolojik iyileştirmeler, müşteri memnuniyeti ve tüketici eğilimlerinin tespiti amaçlı çalışmalar , finansal raporlama ve analiz, şikayet, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecek; sistemlerde ve arşiv merkezlerinde şirketimiz tarafından muhafaza edilecektir.

Aboneliğiniz esnasında hesabınızdan gerçekleştirdiğiniz ödeme işlemleri Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı “şifresi” gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez).

Şirketimiz kanunlara uygun olarak, abonelerine sunulan ürünler ve hizmetler hakkında tanıtım,reklam,bilgilendirme amaçlı SMS,arama,e-posta,faks ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari, soyal iletişim kurabilir ve abonelerine ticari elektronik iletiler gönderebilir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Aşağıda belirtilen yöntemler ile Sahra Telekom’a başvurarak KVKK 11.Maddesine göre;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kusurlu olarak kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verileriniziz işlenmesine ile şirketimize başvurup bilgi alabilirsiniz.Başvurularınız hukuki sürelerinde yantlanacaktır.

KVKK kapsamında tüm sorularınızı ve taleplerinizi Şirketimiz Cevizlidere Mah.1288.Sok. No:1/6 Çankaya / ANKARA adresine (Noter, iadeli taahhütlü mektup, şahsen vb.) gibi yollarla ya da KEP adresinizden sahratelekom@hs01.kep.tr adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Sahra Telekom olarak alınan tüm tedbirlere rağmen , sistemlerimiz veya kullandığımız platformlarımıza yapılabilecek saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Sahra Telekom tarafından hemen bilgilendirileceksiniz ve gerekli önlemler alınacaktır.

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak Şirketimiz, burada paylaşılan ilkelerde gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkini saklı tutar. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup; bu değişiklikler Şirketimizce internet sitemizden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur. Bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Çerez (Cookie) Politikamız

Sahra Telekom’a ait platform ve uygulamalarda çeşitli çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerez’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece çerez kullanımını kabul ettiğiniz varsayılacaktır.

Çerez (Cookie) Nedir?

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de çerezler kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler.

Çerezler Neden Kullanılır?

Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizde kişiselleştirilmiş özellikler sunar.

Çerezler Türleri

Ana kullanım amacı kullanıcılara kolaylık sağlamak olan çerezler, temel olarak 4 ana grupta toplanmaktadır;

Oturum Çerezleri : İnternet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir ve internet sitesine ait fonksiyonların düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gereklidir.

Performans Çerezleri : Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların ilgili sayfada harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım desenleri konularında bilgi toplayan çerezlerdir ve internet sitesinin performansını arttırma amacıyla kullanılmaktadır.

Fonksiyonel Çerezler : Kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçili olan seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir ve internet sitesi kapsamında kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanmasını hedeflemektedir.

Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri : Üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir ve internet sitesindeki bazı fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür.

Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak değişmekte olup, ilgili hizmet sağlayıcıdan dilendiği zaman öğrenilebilmektedir.

Bizi Arayın!