Loading

Sanal Santral Sabit Hat Ayarları

Sabit hat ya da 0850li numara sanal santral hizmetimizden  faydalanmak için gereken numaradır.
Sanal Santral sabit hat ayarları için MobiKoB panelinin üst kısmında yer alan Sanal santral menüsünden “SANTRAL YÖNETİMİ” sekmesi tıklanır.  Açılan ekrandan “NUMARALARIM” panosu seçilir.
sanal santral numaralar ekrani giris - Sabit Hat Ayarları
Açılan ekranda size tanımlı tüm numaralar burada listelenir. “VARSAYILAN NUMARA” başlığı altında hangi numara seçilmiş ise o numara varsayılan numara olarak belirlenmiştir
Varsayılan Numara: Tarafınıza tanımlı birden fazla numara var ise herhangi bir numara kuralı girmeden yaptığınız aramalarda karşı tarafta görünecek numaradır. Eğer varsayılan numara değiştirilmek istenirse yeni varsayılan numara olacak numaranın yanındaki kutucuk seçilir.
NUMARA AKSİYONLARI” başlığı altında bulunan “KIRMIZI” ikon gelen çağrıların kayıt edildiğini gösterir. Herhangi bir numara için gelen çağrı tercihleri değiştirilmek istenildiğinde, numaranın sağında bulunan “KALEM” butonuna tıklanır.
sanal santral numaralar listesi ekrani - Sabit Hat Ayarları
Açılan ekranda gelen arama tercihleri yapılır. Buradaki tanımlamalar şu şekildedir:
Gelen Aramaları Kaydet: İlgili numaraya gelen tüm çağrı ses kayıtları kayıt altına alır. Kayıt edilen tüm çağrı ses kayıtları “ÇAĞRI KAYITLARI” sayfasından dinlenebilir.
Numara Kuralı: Eğer birden fazla numara var ise şirket dışına yapılan aramalarda görünen numaranın, varsayılan numara dışında bir numara olması istenildiğinde kullanılır. Örneğin; numara kuralına *1 yazılıp, dahiliden dışarı arama yapılırken aranacak numaranın başına *1 tuşlanarak arama yapıldığında, karşı tarafta arayan numara olarak kural koyulan numara görünecektir.

 

Karşılama Sesi: Gelen çağrılar için özellikle dinletilmek istenen bir ses dosyası var ise karşılama sesi yüklenir. Eğer “SESİN ÇALMASINI BEKLE” seçeneği “EVET” olarak belirlenirse; çağrı, karşılama ses dosyası bitmeden herhangi bir yere bağlanmaz. “HAYIR” olarak belirlenirse; ses dosyası dinletilmeye başlatılır ve çağrı, ses dosyası bitmeden “ÇAĞRI GELDİĞİNDE” seçeneğindeki seçime göre yönlendirilir.

“ÇAĞRI GELDİĞİNDE” seçeneğinde yapılabilecek seçimler şu şekildedir:

  • Dahili Grubuna Yönlendir: Çağrıyı belirlenen kuyruğa (dahili grubuna) yönlendirir.
  • Dahiliye Yönlendir: Çağrıyı belirlenen dahili kullanıcısına yönlendirir.
  • Dış Numaraya Yönlendir: Çağrıyı belirlenen dış numaraya(GSM ve ya sabit hat numarasına) yönlendirir.
  • IVR’a Yönlendir: Çağrıyı belirlenen IVR a yönlendirir. Çağrı yapan kişi ilk olarak IVR dinler.
  • Ses Dosyası Çal: Çağrı yapan kişi belirlenen ses dosyasını dinler.
  • E-Maile Kayıt Gönder: Çağrı bir yere bağlanmaz , arayan kişi bilgisi e-maile kayıt olarak gönderilir.
  • Çağrıyı Sonlandır: Çağrı bir yere bağlanmaz, sonlanır.

sanal santral numara detay sayfasi numara ayarlari - Sabit Hat Ayarları

Sanal Santral Zaman Koşulu Ayarları

Zaman Koşulu Ekleme

Çağrıların belirlenen saat aralığında karşılanması için eklenen koşullardır. Zaman koşulu ekleyebilmek için öncesinde bir zaman koşulu oluşturulması gerekmektedir.  Nasıl zaman koşulu eklenebileceği aşağıda yer alan “SANAL SANTRAL ZAMAN KOŞULLARI AYARLARI” kısmında anlatılmaktadır.
ZAMAN KOŞULU EKLE” butonuna tıklandığında daha önceden oluşturan zaman koşulu kullanılarak, gelen çağrı istenilen şekilde yönlendirilir.
sanal santral numara detayi zaman kosulu ayarlama - Sabit Hat Ayarları
Zaman Koşulları; Çağrıların, mesai içi, mesai dışı, öğle arası, resmi tatillerde veya istenilen herhangi bir zaman diliminde belirtilen saatler arasındatarafınıza ulaşmasını kontrol etmek için eklenen koşullardır. Zaman koşulları ile çalışma saatlerinizi kolaylıkla ayarlayabilir, mesai dışındaki saatlerde çağrılarınızı farklı bir numaraya (Örn:Cep numarası) yönlendirebilir veya santralinizde oluşturduğunuz farklı yönlendirme seçenekleri kullanabilirsiniz.

Zaman Koşulu Oluşturma

MobiKoB panelinin üst kısmında yer alan Sanal santral menüsünden “SANTRAL YÖNETİMİ” sekmesi tıklanır. Açılan ekrandan “ZAMAN KOŞULLARI” panosu seçilir.
sanal santral zaman kosulu olusturma ekrani giris - Sabit Hat Ayarları
Açılan ekrandan hazırlanmış olan bir zaman koşulu oluşturmak için açılan ekrandan “YENİ ZAMAN KOŞULU”  butonuna tıklanır. Yeni açılan ekrandan çağrıların bağlanacağı günler ve başlangıç ve bitiş saatleri belirlenir.
sanal santral zaman kosulu saat ve gun araligi belirtme - Sabit Hat Ayarları

Sanal Santral Numara Engelleme/Listeleme

Bir numaraya çağrı göndermeyi veya bir numaradan çağrı almayı engelleme işleminin yapıldığı sayfadır. Engellenen numaralar listesinde bulunan numaralar, engellenen çağrı yönüne çağrı yapamaz. Bir numaradan hem gelen hem giden yöndeki çağrılar engellenebildiği gibi sadece gelen ya da sadece giden yöndeki çağrılar da engellenebilir.
Numara engellemek için MobiKoB panelinin üst kısmında yer alan Sanal santral menüsünden “ENGELLİ NUMARALAR” sekmesi seçilir. “NUMARA ENGELLE” butonuna tıklanarak engellenecek numara ve engel yönü seçilir.
sanal santral numara engelleme ekrani - Sabit Hat Ayarları
Engellenmiş numaraları görüntülemek için MobiKoB panelinin üst kısmında yer alan Sanal santral menüsünden “ENGELLİ NUMARALAR” sekmesi seçilir. Açılan ekranda engellenmiş numaralar listelenir. Engellenen numaranın sağ tarafındaki “SİL” butonuna tıklanarak numaranın engeli kaldırılır.
sanal santral engellenmis numaralar listesi - Sabit Hat Ayarları
Bizi Arayın!