Loading

IVR Nedir?

İngilizce Interactive Voice Response kelimelerin kısaltılmasında oluşturulmuştur. Türkçe ye akıllı ya da etkileşimli sesli yanıt Sistemi olarak çevrilebilir. Telefon santralinin önemli modüllerinden biridir. Gelen çağrıları karşılayan bu sesli yanıt sistemi önceden programlanarak arayan kişiyi istediği dahiliye ya da departmana ya da çalma guruplarına, zaman koşullarına göre yönlendirir.